Fitness

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Läs mer här »

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För en hållbar utveckling måste vi förändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Läs mer här »

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

Läs mer här »