Konsumtion och produktion Gurka

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12:
Fitnessfestivalen arbetar för att via utställare, föreläsningar och debatt öka allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil
       Exempel åtgärder:
Digitalt material istället för trycksaker
Samarbeta med SL och SJ för hållbart resande
Provsmakningstallrikar etc av papp, trä, bambu
Vattenstationer där besökare kan fylla egen flaska (ihop med MR)
Servering i restaurang hållbara engångsalternativ (ihop med MR)
Uppmuntra våra utställare att i enlighet med vårt utvalda delmål framhäva vad de gör för miljö, hållbarhet och hållbar innovation.
Föreläsningar om hållbar livsstil och kosthållning.

 

• Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

• Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se