Välbefinnande Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 3:

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Mässans större syfte; Att främja folkhälsan genom att förespråka hållbar fysisk och psykisk hälsa med avstamp i rörelse, kost, återhämtning och balansen dem emellan.

På Fitnessfestivalen arrangerar vi mängder av tävlingar, de allra flesta är nybörjartävlingar med låg tröskel för insteg. Detta ger tydliga mål och uppmuntrar till träning och rörelse.

 

  • God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

  • Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Källa: Globalamalen.se